SLUŽBENI PROGRAM

PRED NATJECANJE


Ponedjeljak, 04 veljače 2013.   Početak prijema prijava

Petak, 22 veljače 2013.

 

Objava Rally Vodiča - Službene stranice Rally-a

Petak, 1 ožujka 2013.

24:00

Zadnji dan prijava sa smanjenom članarinom

Četvrtak, 14. ožujka 2013.

24:00

Zadnji dan prijava

Subota, 16. ožujka 2013.

09:00 - 17:00

Izdavanje putne knjige
Prikupljenje materijala i upoznavanje staza BI
Hostel Kumrovec, Ulica Josipa Broza 9, HR-49295 Kumrovec

Nedjelja, 17 ožujka 2013.

09:00 - 17:00

Izdavanje putne knjige
Prikupljenje materijala i upoznavanje staza BI
Hostel Kumrovec, Ulica Josipa Broza 9, HR-49295 Kumrovec

Ponedjeljak, 18. ožujka 2013.

07:30

Objava liste prijavljenih i prihvaćenih od Organizatora

Srijeda 20. ožujka 2013.

11:00

Press konferencija za novinare, HAK, Avenija Dubrovnik 44, HR-10000 Zagreb

1. ETAPA - PETAK, 22 ožujka 2013.


 

07:30

Servisno parkiralište Kumrovec - otvaranje

 

07:30

Izdavanje putne knjige
Prikupljenje materijala i upoznavanje staza BI

 

08:00 - 10:30

Verifikacija dokumenata, Servisno parkiralište - Kumrovec

 

08:15 - 10:45

Tehnički pregled, "VAG-TONI", Razvor 10, 49295 Razvor

 

12:00

Prva sjednica Sportske komisije, Rally HQ, Općina Kumrovec

 

12:30

Objava startne liste za ceremonijalni start i 1. Etapu

 

13:00 - 15:00

Shakedown

 

15:00 - 16:00

Promotivne vožnje

 

16:30

Dolazak automobila u predstartno parkiralište, Muzej "Staro selo"

 

17:01

Ceremonijalni start, Muzej "Staro selo"

 

18:31

Start 1. Etape, VK-0 Servisno parkiralište Kumrovec

  18:41 BI 1 - Kladnik 1 (2,49 km)
19:54 BI 2 - Kladnik 2 (2,49 km)

 

20:51

Cilj 1. Etape, VK-2C Parc ferme IN

 

21:30

Objava startne liste za 2. Etapu

2. ETAPA - SUBOTA, 23 ožujka 2013.


 

09:01

Start 2. Etape, VK-2D Parc ferme OUT

  09:28 BI 3 - ŠKODA 1 (9,09 km)
09:56 BI 4 - Super Sport 1 (8,32 km)
  11:01 BI 5 - ŠKODA 2 (9,09 km)
11:29 BI 6 - Super Sport 2 (8,32 km)
  13:36 BI 7 - Kumrovec 1 (9,44 km)
14:04 BI 8 - Zagorska Sela 1 (8,32 km)
  15:09 BI 9 - Kumrovec 2 (9,44 km)
15:37 BI 10 - Zagorska Sela 2 (8,32 km)

 

17:00

Ciljna ceremonija i podjela nagrada - Muzej "Staro selo"

 

17:45

Završni tehnički pregled, "VAG-TONI", Razvor 10, 49295 Razvor

 

18:00

Završna Press konferencija za novinare, Rally HQ, Općina Kumrovec

 

18:30

Druga sjednica Sportske komisije, Rally HQ, Općina Kumrovec

 

19:00

Objava privremenih konačnih rezultata

 

19:30

Objava konačnih rezultata

COMPETITION SHEDULE

PRE EVENT


Monday, 04 February 2013   Opening date for entries

Friday, 22 February 2013

 

Publishing of Rally Guide - Official rally webpages

Friday, 01 March 2013

24:00

Closing date for entries with reduced rate fee

Thursday, 14 March 2013

24:00

Closing date for entries

Saturday, 16 March 2013

09:00 - 17:00

Issuing of the road book
Collection of materials and reconnaissance
Hostel Kumrovec, Ulica Josipa Broza 9, HR-49295 Kumrovec

Sunday, 17 March 2013

09:00 - 17:00

Issuing of the road book
Collection of materials and reconnaissance
Hostel Kumrovec, Ulica Josipa Broza 9, HR-49295 Kumrovec

Monday, 18 March 2013

07:30

Publishing of the List of entries accepted by the Organizer

Wednesday, 20 March 2013

11:00

Press conference for journalist, HAK, Avenija Dubrovnik 44, HR-10000 Zagreb

LEG 1 - FRIDAY, 22 March 2013


 

07:30

Opening of the Service park - Parking accros District Kumrovec

 

07:30

Issuing of the road book
Collection of materials and reconnaissance

 

08:00 - 10:30

Administrative check, Service park - Kumrovec

 

08:15 - 10:45

Scrutineering, "VAG-TONI", Razvor 10, 49295 Razvor

 

12:00

1st Stewards meeting, Rally HQ, Dictrict Kumrovec

 

12:30

Publishing of a Start list for Ceremonial start and Leg 1

 

13:00 - 15:00

Shakedown

 

15:00 - 16:00

Promotional driving

 

16:30

Assembly of the cars in the pre-start parc ferme, Museum "Staro selo"

 

17:01

Ceremonial start, Museum "Staro selo"

 

18:31

Start Leg 1, TC-0 Service park - Kumrovec

  18:41 SS 1 - Kladnik 1 (2,49 km)
19:54 SS 2 - Kladnik 2 (2,49 km)

 

20:51

Leg 1 finish, TC-2C Parc ferme IN

 

21:30

Publishing of a Start list for Leg 2

LEG 2 - SATURDAY, 23 March 2013


 

09:01

Start Leg 2, TC-2D Parc ferme OUT

  09:28 SS 3 - SKODA 1 (9,09 km)
09:56 SS 4 - Super Sport 1 (8,32 km)
  11:01 SS 5 - SKODA 2 (9,09 km)
11:29 SS 6 - Super Sport 2 (8,32 km)
  13:36 SS 7 - Kumrovec 1 (9,44 km)
14:04 SS 8 - Zagorska Sela 1 (8,32 km)
  15:09 SS 9 - Kumrovec 2 (9,44 km)
15:37 SS 10 - Zagorska Sela 2 (8,32 km)

 

17:00

Finish ceremony and prize giving - Museum "Staro selo"

 

17:45

Final Scrutineering, "VAG-TONI", Razvor 10, 49295 Razvor

 

18:00

Final Press Conference for journalist, Rally HQ, Dictrict Kumrovec

 

18:30

2nd Stewards meeting, Rally HQ, Dictrict Kumrovec

 

19:00

Publication of Final Provisional Classification

 

19:30

Publication of Final Official Classification